Ou menere nou uiteindelik manne

Gugulethu initiates

Deur Buziwe Nocuze

Na jare van beledig word deur hul portuurgroepe, is die waardigheid van sowat 41 mans en seuns van Gugulethu in Kaapstad herstel nadat hulle van inisiasieskool af teruggekeer het.

Die mans, sommige ouer as 50, het die marteling saam met jonger mans verduur omdat hulle nie vantevore die oorgangsrite kon meemaak nie.

Hulle kon oor die jare om verskeie redes nie aan die inwydingsproses deelneem nie, meestal omdat hulle uit arm huise kom of nie die fooie verbonde aan die ritueel kon bekostig nie.

Maar Gugulethu se Somagwaza Instituut het hulle ondersteun en Vrydag is die nuwe manne aan plaaslike inwoners voorgestel by Khwezi Gemeenskapsaal.

Somagwaza se stigter Sikelela Zokufa is ‘n tradisionele chirurg en het gesê in 2018 het hulle die organisasie op die been gebring om probleme rakende ingewydes op te los.

“Daar was soveel sterftes, en gevalle waar die grond wat ons gebruik het onwettig beset is. Ons wou ook seker maak dat almal wat by hierdie tradisie betrokke is behoorlik opgelei is en weet wat hulle doen,” het Zokufa gesê.

Drie jaar gelede is hulle gevra om te kyk na die kwessie van seuns wat sukkel om inisiasieskool by te woon.

“Mense het gevra dat ons help waar ons kan, en ons het verlede jaar begin deur 11 seuns te help; vanjaar het ons 41 kandidate gehad, van wie die oudste ‘n 54-jarge was,” het Zokufa gesê.

Hulle het die mans bygestaan om sodoende hul waardigheid te herstel.

Sedert hierdie ingryping, sal die nuwe ingewydes nou geleenthede kan bywoon sonder om diskriminasie te verduur of heeltyd daaraan herinner te word dat hulle nog inisiasieskool toe moet gaan.

“Ons het ‘n klomp geld verloor, maar dit is nie belangrik nie; ons beskou dit as teruggee aan die gemeenskap.”

Mandla Cuntu, 54, het sy ouers vroeg in sy lewe verloor en het niemand gehad om hom by te staan nie. En die 41-jarige Lesley Lindwa het uitgemis op inisiasieskool toe hy jonger was, omdat hy by kriminele aktiwiteite betrokke was.

“Om oud te wees en nie as ‘n man ernstig opgeneem te word nie, was stresvol. Ek het my lewe verander en vir my sondes betaal. Ons is almal dankbaar teenoor Somagwaza en die gemeenskap wat so ‘n groot rol in ons lewens speel,” het Lindwa gesê.

Op die foto hierbo: Somagwaza en die mense van Gugulethu het 41 kandidate gehelp om mans te word

Bron: Buziwe Nocuze