Skoksyfer: 80% van SA tienjariges kan nie lees nie

Agt uit tien Suid-Afrikaanse tienjariges sukkel met lees.

Dit is volgens ’n internasionale verslag deur The Progress in International Reading Literacy Study, wat die leesvermoë van 400 000 leerlinge wêreldwyd getoets het.

Die studie het verder bevind dat persentasie ongeletterde Suid-Afrikaanse kinders gestyg het van 78% in 2016 tot 81% in die mees onlangse bevindings.

Die minister van onderwys, Angie Motshekga, het die teleurstellende uitslae toegeskryf aan die ontwrigting wat Covid-19 by skole veroorsaak het.

Motshekga het uitdagings erken wat Suid-Afrika se onderwys-stelsel in die gesig staar, soos geskiedkundige faktore soos armoede, ongelykheid en onvoldoende infrastruktuur.

’n Skokkende 81% van Suid-Afrikaanse kinders kan nie een van die land se 11 tale met begrip lees nie.

Tussen Afrika-lande wat deelgeneem het aan die studie het Suid-Africa, Kamaroen en Egipte die swakste gevaar.

Die studie, wat elke vyf jaar aan die einde van die skooljaar gedoen word, plaas lande op ’n ranglys wat teen ’n internasionale gemiddelde wat 500 gemeet word.

Singapoer is heel bo met 587, en Suid-Afrika heel onder met 288, ver onder Egipte se 378. 

Verder het die studie gevind dat meisies oor die algemeen beter vaar as seuns, hoewel die verskil kleiner is as in die verlede.

Suid-Afrika se onderwysprobleme lê diep, met die langdurige ongelykheid tussen swart en wit leerlinge wat ’n enorme rol speel. Dit spruit uit die gebrekkige aandag wat die apartheidsregering aan swart onderwys geskenk het.

Die krisis in Suid-Afrika se onderwysstelsel is vererger deur ’n gebrek aan geskikte leesmateriaal en onvoldoende infrastruktuur, wat basiese geriewe soos toilette insluit.

Saamgestel deur eie beriggewer