Skare regslui nou oorgehaal om geslagsgeweldstryd aan te sê

Deur Musawenkosi Cabe

Geslagsgeweld het floreer tydens Covid-19 inperkings.

Toe die wêreld deur die dodelike pandemie getref is, het talle lande streng tuisbly-regulasies ingestel om verspreiding van die virus te beperk.

Die regulasies het egter die onbeplande gevolg gehad dat vroue en meisies se blootstelling aan geweld toegeneem het.

Joyce Chuene, 46, projekkoördineerder van die Standerton Victim Empowerment-sentrum – ‘n gemeenskapsorganisasie in Mpumalanga – het eerstehands die toename in geslagsgeweld voorvalle waargeneem.

Haar organisasie bied 24-uur noodskuiling aan oorlewendes van geslagsgeweld en help slagoffers om die komplekse strafregstelsel te verstaan.

Strategiese implementeringsvennoot Hlanganisa is een van 28 burgerlike organisasies wat gekontrakteer is om uitbetalings van die Maatskaplike Indiensnemingsfonds (MIF) regoor landelike en stedelike gebiede in Suid-Afrika te maak.

Hlanganis het ‘n vennootskap met die Standerton Victim Empowerment-sentrum aangegaan om 84 vroue as prokureurs te werf en op te lei. Lede van die Sisterhood Advocates was almal voorheen werklose vroue wat nou ‘n maandelikse MIF -toelae ontvang in ruil vir die dienste wat hulle in hul gemeenskappe lewer, soos om slagoffers van geslagsgeweld te adviseer en ondersteun.

Dis aan die MIF  te danke dat Hlanganisa reeds rondom 2,500 vrywilligers opgelei het in die verskillende gemeenskappe wat hulle regoor die land bedien.

“Hlanganisa is eintlik ‘n baie opsetlike naam , wat ‘sameroep’ beteken,” verduidelik Bongiwe Ndondo, hoof uitvoerende beampte van Hlanganisa.

Soos baie jongmense van haar ouderdom was Nompumelelo Thubakgale, 28, vir jare lank werkloos tot en  met 2021. Sy het vrywillig by die slagofferbemagtigingsentrum in Standerton gewerk en op ‘n maatskaplike toelae staatgemaak om haar en haar twee kinders te onderhou.

Deur die vennootskap tussen Hlanganis en die Sisterhood Advocates-program is Thubakgale egter gewerf vir regsopleiding.

“Wanneer jy beloon word, kry jy inspirasie om jou werk met entoesiasme en drif aan te durf,” sê Thubakgale.

Vir baie oorlewendes van geslagsgeweld bly toegang tot geregtigheid ‘n onbereikbare doelwit. Gemeenskapsprokureurs, aktiviste en voorspraakgroepe stem almal saam dat die uitpluis van die strafregstelsel deel van die probleem is.

“Baie sake word nie aangemeld nie. Baie sake word teruggetrek. Baie vroue vind die hofproses vreeslik intimiderend,” het Ndondo verduidelik.

Op die foto hierbo: Joyce Chuene

Fotobron: Verskaf